Disclaimer

Door deze website te bezoeken of door de op de Unique Voyage website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de op of via deze website aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Unique Voyage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

Unique Voyage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet is ontwikkeld door Unique Voyage of die verwijzen naar de website van Unique Voyage.

Unique Voyage stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Unique Voyage niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. We vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat Unique Voyage geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van deze website.

Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Aan deze website gerelateerde geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Wijzigingen

Unique Voyage behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar website en van deze disclaimer te wijzigen.