1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als ‘je’) worden geplaatst bij Unique Voyage, hierna aangeduid als ‘ons’ of ‘wij’ op de (mobiele) website (aangeduid als uniquevoyage.nl).

Door gebruik te maken van uniquevoyage.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ‘Voorwaarden’). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op uniquevoyage.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op uniquevoyage.nl ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

Unique Voyage wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord a) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, her distribueren, uploaden of promoten; b) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken die andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of c) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en het account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enig andere bepaling in deze Voorwaarden.

2. Prijzen en verzendkosten

De prijzen die zijn vermeld op uniquevoyage.nl zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Unique Voyage is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

De verzendkosten kunnen per bestelling verschillen. De kosten voor bezorging worden duidelijk aangegeven tijdens het afrekenproces.

3. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via uniquevoyage.nl.

Als je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn besteld, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Als, om welke reden dan ook, de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal een vertegenwoordiger van Unique Voyage contact met je opnemen om de terugbetaling af te handelen.

4. Levering

Unique Voyage streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verzenden in de volgorde waarin ze zijn geplaatst. We streven ernaar om binnen 1 tot 3 werkdagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we er naar streven om binnen het gecommuniceerde tijdsbestek te leveren, kan de bezorging langer duren vanwege onverwachte gebeurtenissen.

Nadat je je bestelling hebt geplaatst en je ons je e-mailadres hebt verstrekt, ontvang je een e-mailbevestiging met de verwachte bezorggegevens.

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact met ons op via [email protected].

5. Herroepen van een bestelling

Je kunt je bestelling annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling geplaatst hebt tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als je jouw bestelling wilt annuleren of retourneren, dien je ons hiervan schriftelijk, bij voorkeur met het voorgedrukte retourformulier in je pakket, op de hoogte te stellen. Nadat je een bevestiging van annulering/retourzending van ons hebt ontvangen, kun je de artikelen aan ons retourneren zoals bepaald in sectie 6 (Retourzendingen), binnen de periode van 14 dagen die is ingesteld in sectie 5 (Herroepen van een bestelling). We zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering/retourzending een terugbetaling vertrekken door te proberen dezelfde methode te gebruiken die is gebruikt om de betaling uit te voeren, op voorwaarde dat we de producten hebben ontvangen of een bewijs dat je de artikelen hebt teruggestuurd.

Als het artikel dat u heeft ontvangen defect is, dien je ons hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met sectie 5 (Herroepen van een bestelling) en de producten te retourneren in overeenstemming met sectie 6 (Retourzendingen). Unique Voyage zal voor alle producten die als defect worden beschouwd, een volledige terugbetaling bieden.

6. Retourzendingen

Unique Voyage garandeert een volledige terugbetaling van de geretourneerde producten in overeenstemming met sectie 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle producten die worden geretourneerd in dezelfde staat bevinden waarin ze zich bevonden bij ontvangst. Dit betekent dat de artikelen niet beschadigd, vuil of gewassen mogen zijn.

7. Betaalmethoden

Je kunt je artikelen op de hieronder weergegeven methoden betalen.

iDeal

Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

PayPal

Bij betaling met PayPal behoudt Unique Voyage zich het recht voor om de geldigheid van het PayPal-account te controleren, of er voldoende saldo is om het aankoopbedrag te dekken, en om de factuurgegevens van de koper te valideren. Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op de PayPal-rekening en pas afgeschreven als de bestelling is verzonden. Unique Voyage behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

Creditcard of betaalpas

Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard of betaalpas (met VISA of Mastercard logo). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op de creditcard/betaalpas en pas afgeschreven als de bestelling is verzonden. Unique Voyage behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Unique Voyage behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

8. Onze aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Unique Voyage uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om deze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Unique Voyage is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een neveneffect zijn van de belangrijkste schade, bijvoorbeeld winstderving of gemiste kans; of voor het niet leveren van de goederen of het niet voldoen aan en van onze andere verplichtingen onder deze voorwaarden, wanneer een dergelijk gebrek te wijten is aan een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze controle ligt, waaronder maar niet beperkt tot brand, overstroming, storm, oproer, burgerlijke onlusten, oorlog, nucleair ongeval en terroristische activiteiten.

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verlies of schade die ontstaat in verband met je bestelling op uniquevoyage.nl is beperkt tot de totale prijs van je bestelling.

9. Kleuren en afmetingen

We doen alle redelijke inspanningen om de kenmerken van onze producten, inclusief samenstelling en kleuren, nauwkeurig weer te geven. De kleur die je ziet, is afhankelijk van je computersysteem en we kunnen niet garanderen dat jouw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft. Alle productafmetingen die op uniquevoyage.nl worden vermeld, zijn geschatte afmetingen om je een beter beeld te geven van het model van dat specifieke product, en geen definitieve garantie van de daadwerkelijke afmetingen van het product dat u ontvangt. De uiteindelijke afmetingen van een product kunnen variëren, afhankelijk van het materiaal dat bij de productie wordt gebruikt. Verder zijn alle producten handgemaakt (in Nederland).

10. Garantie

Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal Unique Voyage de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- en fabricagefouten wat betreft door ons geleverde producten, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de producten zonder oponthoud te retourneren in overeenstemming met paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling).

11. Overdracht

Unique Voyage behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling, inclusief eventuele betalingstermijnen, in verband met de levering van de producten over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

12. Onschendbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

13. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Unique Voyage en jou, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Ook als je in het buitenland woont.

13. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op uniquevoyage.nl blijven bij Unique Voyage. Elk gebruik van uniquevoyage.nl of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder toestemming van Unique Voyage.

14. Persoonlijke informatie

Het indienen van je persoonlijke informatie op uniquevoyage.nl valt onder ons privacybeleid.

15. Bedrijfsinformatie

Unique Voyage

Kinderdijkstraat 16-3

1079GH Amsterdam, Nederland

Geautoriseerd vertegenwoordiger: Michelle Lenkens

KvK: 75441551

BTW: NL002216505B63

Vragen over de Voorwaarden kunnen worden gestuurd naar [email protected].